Nástavbové studium

Koncept oboru VLASOVÝ STYLISTA

Pro obor kadeřník – nástavbové studium

Forma studia – denní / kombinované – dálkové / individuální studijní plán

Délka studia – 2 roky
Předpoklady pro zapsání oboru

– výuční list z oboru kadeřník, výborný zdravotní stav, trestní bezúhonnost

Podobory potřebné ke vzdělávání v tomto oboru:

Psychologie (1.ročník)

Biologie a chemie (1.ročník)

Ekonomie a ekonomika (ekonomie 1.ročník / ekonomika 2.ročník)

Vizážistika (oba ročníky)

Kosmetika (oba ročníky)

Stylistika (oba ročníky)

Management (oba ročníky)

Podnikání dle legislativy (oba ročníky)

Komunikace a motivace (oba ročníky)

Manažerské dovednosti (oba ročníky)

Diagnostika a trichologie (oba ročníky)

Český jazyk a literatura (oba ročníky)

Matematika (oba ročníky)

Anglický jazyk / německý jazyk (oba ročníky)

Společenskovědní seminář (2.ročník)

Právo (2.ročník – pouze základní stanovy a zakotvení právní legislativy)

Marketing (2.ročník)

Sociální psychologie (2.ročník)

Kadeřnická praxe (50% z celkového učebního plánu pro oba ročníky)

Prerekvizita pro maturitní zkoušku:

Závěrečná ročníková zkouška 1.ročníku

= praktická zkouška, stáž

Závěrečná ročníková zkouška 2.ročníku

= praktická zkouška, stáž

Maturitní závěrečná zkouška

– Český jazyk a literatura

– Matematika / Cizí jazyk

– Odborná zkouška 1.

= souhrn odborných předmětů

– ekonomie, podnikání, právo, marketing, management

– Odborná zkouška 2.

= souhrn odborných předmětů

– psychologie, komunikace, sociální psychologie

– Praktická zkouška

= souhrn všech praktických úkonů a dovedností

– stylistika, vizážistika, kadeřnická část, diagnostika

0001 0002

Uložit

Uložit

Uložit