Projekty asociace

Projekty asociace Fisy

 • Mistrovství České republiky Koruna kreativity pro střední odborné školy a střední odborná učiliště v oborech
  – kadeřník, kosmetička, vizážista, vlasová kosmetika, vlasový stylista / tříletý učební obor, nadstavbové studium
 • Mistrovství České republiky Koruna kreativity v týmech pro střední odborné školy a střední odborná učiliště v oborech
  – kadeřník, kosmetička / tříletý obor
 • Akademie vzdělávání Step by Step pro studenty kadeřnického a kosmetického oboru v tříletém studiu
 • Akademie Step by Step pro podnikatelský sektor v oblastech kadeřnické profese a nadstandartního vzdělávání
 • Vzdělávání a dovzdělávání v oblastech vizážistiky, stylistiky a podnikání v rámci celé asociace
 • Střední management a podnikání v kadeřnické profesi
 • Finanční gramotnost a tvorba PR v podnikatelské činnosti
 • Workshopy, semináře, školení, kurzy nadstandartního vzdělávání pro profesionály
 • Kontrolní úřad v rámci kadeřnického pokrytí v jednotlivých územních celcích České republiky s působností na trh práce
 • Kooperace se společnostmi podmiňující podnikání, studium a práci v oboru – kadeřník, vizážista v rámci celé České republiky

 

Zvláštní ustanovení

O dalších projektech asociace a činnostech s ní souvisejících rozhoduje zpravidla závěrečné ustanovení po předložení návrhu Valnou Hromadou předsedovi asociace.

O předloženém návrhu a jeho realizaci (případných úpravách) rozhoduje president asociace po konzultaci s Oborovým Výborem asociace za přítomnosti Místopředsedy asociace a Komisaře OV.

Návrhy na další projekty a jejich realizaci předkládá člen zpravidla při Valné Hromadě, popřípadě zasílá písemný návrh přímo předsedovi asociace, není-li určeno jinak Valnou Hromadou.

Ke stažení