Asociace

Asociace Fisy působí od roku 2014 jako odborná asociace středních odborných škol a středních odborných učilišť v kadeřnickém a vizážistickém oboru na území České republiky.

Nově od roku 2016 rovněž jako Unie kadeřnického řemesla v podnikatelském sektoru.

U jejího zrodu stáli – Jakub Syllte, Pavel Filandr, Dagmar Svobodová.

Asociace vznikla ze záměrem zkvalitnění kadeřnického řemesla na trhu práce České republiky, proto sdružuje a je rovněž asociací středních odborných škol a středních odborných učilišť vyučující obory – kadeřník, kosmetička, vizážista, vlasový stylista, vlasová kosmetika v tříletém i nástavbovém studiu.

Pod záštitou asociace vznikly dlouholeté projekty, jež zkvalitňují celkovou úroveň vzdělávání studentů oboru kadeřník – vizážista.

<<projekty asociace >>

Asociace sdružuje rovněž profesionály z těchto oborů, kteří tvoří Odbornou radu asociace Fisy a ovlivňují její chod a projekty, připomínkují současný stav a situaci podnikání v oboru kadeřník na trhu práce.

V současnosti je asociace Fisy díky poskytované činnosti jedinou svého druhu nejen v České republice, ale rovněž ve Střední Evropě.

Členství v asociaci je kapacitně neomezené, avšak podmíněno kompletním schválením Odborné rady.

Asociace Fisy zastupuje kadeřnický obor v Hospodářské komoře České republiky.

Asociace Fisy je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ke stažení